10 Oca 2019

Sigmund Freud - Amatör Psikanalizi


“Tedavide söz öğesini de hiç küçümsemeyelim; çünkü güçlü bir nesnedir söz, birbirimize duygularmızı açıklamakta başvurduğumuz bir araçtır; başkalarını etkilemek istiyorsak, izlemememiz gereken bir yoldur. Sözler dile gelmez rahatlıklar sağlar insana, öte yandan korkunç yaralar açar. Başlangıçta eylem vardı, ona kuşku yok, söz sonradan geldi, eylemin yumuşayıp söze dönüşmesi bazı koşullar altında uygarlığın sağladığı bir başarıdır. Ama yine de söz başlangıçta bir büyü, sihirsel bir eylemdi, hâlâ da bu gücünü geniş ölçüde koruyor.” (s.31)

“Tutkuları dizginleyip gerçeklik karşısında boyun eğmenin mi, yoksa tutkulardan yana çıkıp dış dünyaya karşı kendini savunmanın mı daha yerinde olacağı konusunda alınacak kararlar, yaşam bilgeliğinin dışavurumlarını oluşturur.” (s.51)