10 Ara 2018

Marquis de Sade - En Çok Kendisine Yabancıdır İnsan


“Doğa insana iyi gelecek duygulardan, davranışlardan başka bir şey esinlemez; doğadan daha bencil hiçbir şey olamaz; o halde biz de bencil olup onun kurallarına uyacağız.” (s.5)

“Doğa her birimize içten duygularımız için bir kapasite bahşetmiştir: bunu başkaları üzerinde israf etmeyelim.” (s.6)

“Bazı kişiler diğerlerine acımasız görünebilir ama bu sadece bir yoldur, daha insancıl olmak ve daha derinden hissetmek adına, kendilerinin bildiği.” (s.6)

“Onun hatıralarının kurbanı olmak istiyorum.” (s.14)

“Kalp nedir, bilmiyorum, ben bilmem: kelimeyi sadece zihnin kırılganlığını vurgulamak için kullandım.” (s.15)

“Mutsuzluklarıma benim düşünce tarzım değil diğerlerinin düşünme tarzı neden oldu.” (s.15)

“Aşk gururdan daha güçlüdür.” (s.17)

“Hayatının en mutlu zamanlarını iyi değerlendir: bu zamanlar öyle kısa ki! Bu günleri iyi değerlendirerek yeteri kadar mutlu olursak, nefis anılar yaşlılığımızda bizi teselli etmeyi ve eğlendirmeyi sürdürür. Bunları kaybedersek? Can yakıcı pişmanlıklar, vicdan azapları bizi yakar ve ölüme yaklaştıkça yaşlılığın ıstıraplarıyla birleşip gözyaşlarıve acıyla bizi çevreler.” (s.28)

“Bir kişinin hayatına kast eden kanun (idam cezası) uygulanamaz, adil değildir, kabul edilemez. Suçu asla önlememiştir. Zira her gün darağacının dibinde ikinci bir suç işlenmektedir.” (s.29)

“Kavrayış ve inanç arasında doğrudan bağlar olmalı.” (s.41)

“Bu kadar kolay değiştirebiliyorken, kaderinizden neden yakınırsınız?” (s.41)

“Sandığınızın aksine dünyada tamamen suçlu ya da tamamen erdemli sayılabilecek hiçbir eylem yoktur. Her şey alışkanlıklarımıza ve içinde yaşadığımız iklime bağlıdır; genelde burada suç olan şey buradan yüzlerce fersah ötede erdemdir; bizim içinse diğer yarım kürenin eylemleri suçtur.” (s.42)

“Bize haz verdiği için hor görülen hareketlerimiz karşısında başkalarının küçümsemesini çekinmeden kabul ederiz.” (s.42)

“Gerçek mutluluk hislerde yatar ve erdem bunlardan hiçbirini tatmin etmez.” (s.43)

“Üreme doğanın amacı değildir; doğa bu durumu yalnızca hoş görür ve ne kadar az çoğalırsak, bu onun niyetleri için daha uygundur.” (s.44)

“Bazı kişiler zor görünebilirler çünkü güçlü duygulara sahiptirler ve bazen sınırları epey zorlayabilirler; dikkat çeken kayıtsızlıklarıve acımasızlıkları aslında diğerlerinden daha güçlü görünmek için sadece kendilerinin bildiği bir yoldur.” (s.47)

“Ben kalp nedir bilmem, bana göre o, zihnin zayıf tarafıdır.” (s.50)

“Mutluluk, hayal gücünün ürünü olan bir soyutlamadır. Bir duygulanım biçimidir ve tamamıyla bakma ve hissetme yöntemimize bağlıdır.” (s.65)