3 Tem 2017

Nurdan Gürbilek - Sessizin Payı

“Sanat ilhamını bazen doğrudan hayattan alır.” (s.21)

“Savaş ve Barış’ta Tolstoy sorar: Milyonlarca insanın yüce idealler uğruna düpedüz cinayet işlediği bir dünyada kim adaletten söz edebilir?” (s.24)

“Doğru hayat gerçekten mümkün mü? Yoksa yanlış hayat doğru yaşanamaz iddiasıyla mı yetineceğiz?” Adorno, Ahlak Felsefesinin Sorunları (s.45)

“Mutluluk, romantik heyecanların durulduğu yerde başlar.” Tolstoy (s.49)

“İnsan kendi yaşamını doğru bir varoluşun çelimsiz ve kırılgan imgesine uygun olarak kurmaya çabalarken, imgenin hem kırılganlığını hem de hiçbir zaman gerçek yaşamın yerini tutamayacağını aklından çıkarmaması gerekir. Aksi takdirde insanın başkalarından daha doğru bir hayat sürdüğü iddiası kişinin özel çıkarını gizleyen bir ideolojiye dönüşür.” Adorno (s.57)