24 Mar 2016

Thomas Mann - Venedik'te Ölüm

“Sanat, hayatın üst dereceye çıkarılmışıdır.” (s.28)

“Derin bir takım nedenlerden dolayı denizi seviyordu.” (s.48)

“İnsan insanı hakkında bir yargıda bulunamadığı sürece sever, yüceltir; özlem, eksik tanımanın bir sonucudur.” (s.72)