26 May 2015

Frida Kahlo - Aşk ve Acı


“Yaşam, belleği icat etmekle gaddarlık etmiş.” (s.2)

“Acılar geçicidir.
Ama her sevinç, sonsuzluğa
Derin, en derin sonsuzluğa uzanır.” (Nietzsche) (s.14)

“Bu bitmek bilmez bir can çekişmeden ibaret olan yaşamımla ilgili olarak şunları söyleyebilirim: ben uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibiydim.” (s.26)

“Oysa gerçek güçlülük, güçsüzlük maskesi taşır; bir rahatlık, neredeyse bir lükstür bu.” (s.57)

“Uzaklık her şeyi hayali kılıyor... Evet... Yo hayır... Bir şey ne denli uzaklaşırsa, aynı zamanda artık yalnızca kendisine, kendi dünyasına ait olduğundan, o denli de yakınlaşıyor.” (s.116)

“Ruhun içsel gereksinimiyle ilgili olan her şey güzeldir. İçsel olan her şey güzeldir.” (Vasily Kandinsky) (s.207)

“Sevildim, sevildim, sevildim. Yine de yeterince değil, zira insan asla yeterince sevemez, bir ömür buna yetmez. Ben de hep sevdim. Aşkla, dostlukla. Erkekleri, kadınları.” (s.246)

“Bence insan çoğuldur: erkekler kadınsılığın izlerini taşır, kadınlardaysa bir erkek öğesi vardır. Ve her ikisi birden içlerinde çocuk öğesini taşırlar.” (s.247)

“Neden yürümek için ayaklarım olsun ki, uçmak için kanatlarım var.” (s.296)

“Bireysel olanı, daha evrensel davaların görkemine adamak gerek. Bundan kuşku duymak, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olurdu.” (s.299)

“Çıkış yolunun güzel olacağını ve asla geri dönmeyeceğimi umarım.” (s.301)