9 Eyl 2014

Zygmunt Bauman - Sosyolojik Düşünmek

“Şehrin kalabalık ortamında fiziksel yakınlık manevi uzaklıkla el ele gider.” (s.50)

“Öyle ki birbirini izleyen iki insan arasındaki uzaklık sonsuz küçük olabilir; çizginin sonunda kalan bütün insanları, sağda kalan bütün insanlardan tamamen ayrı, zıt bir kategoriye sokan her sınır, her kesiklik belli ki aynı şekilde keyfidir ve savunulması güçtür.” (s.67)

“İnsanlar boşuna ümitlenecek kadar fiziksel yakınlık içindedirler, ancak ne var ki manevi bakımdan birbirinden sonsuz uzak kalmayı başarırlar.” (s.80)

“Derin ve bütünlüklü kişisel ilişkiler için duyduğumuz özlemin şiddetini artıran, takıldığımız kişisel olmayan bağlılıklar ağının genişliği ve sıklığıdır.” (s.110)

“Emek işçinin kişiliğinden koparılıp yalıtılamayacağı gibi, toplam bir nakitte patronun kişiliğinden ayrılamaz.” (s.210)