26 Kas 2012

Alain de Botton - Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı


“Çocuk kitaplarındaki yetişkin tiplerin hiçbir zaman Bölgesel Satış Yöneticisi ya da Bina Hizmetleri Mühendisi olmaması ya da olsa bile bunun çok ender olması gayet önemli bir şeydir elbette. Onlar dükkancı, inşaatçı, aşçı ya da çiftçidir; yani emekleriyle, insan yaşamının iyileşmesi arasında net bir bağlantı kurulabilecek kişilerdir.” (s.83)

“Ne istediğimizi bilmemiz normal değildir. Çok ender ve zor bir psikolojik başarıdır bu. (Abraham Maslow)” (s.117)

“Bilim, Tanrıların rolünü çalmayı öğretmişti bize.” (s.164)

“Sanatı, düşüncelerimizi önemli fakat görmezden gelinen yönlere çeken bir şey olarak tanımlayabiliriz.” (s.191)

“Beklemek, insan etkinliklerinin en eskisi sanki; Roma İmparatorluğu’nda, imparatorun makamının önünde turlayan senatörlere ve ortaçağ Cordobası’nın mermerle kaplı saraylarında halifeyi görmek için sıraya giren tüccarlara kadar uzanır.” (s.228)

“Gazeteye bakmak, bir deniz kabuğunu kulağına dayamak ve kulağını insanlığın gümbürtüsüyle doldurmaktır.” (s.237)

“Mesainin başlaması özgürlüğün sonu, fakat aynı zamanda  kuşkunun, şiddetin, dağınık duyguların da sonu demektir.” (s.238)

“Büroda günün başlangıcı, güneş sis perdesini buharlaştırırken nostaljiyi yok etti. Yaşam artık esrarengiz, acıklı, huzursuzluk veren, dokunaklı, kafa karıştırıcı ya da melankolik bir şey değil; uyanık bir faaliyet gösterilecek pratik bir sahne.” (s.239)