1 Eyl 2016

John Berger - Bir Fotoğrafı Anlamak

“Önceleri emperyalizm ucuz ham madde, emek sömürüsü ve denetlenebilir bir dünya pazarı istiyordu. Bugünse hiçbir değeri olmayan bir insanlık istiyor.” (s.24)

“Dünya, ancak onu dönüştürme umudu var olduğu ama bu umudu gerçekleştirme olanağı bulunmadığı zaman katlanılmaz bir hale gelir.” (s.32)

“Fotoğraflar aslında yakalanmış yaşantılardır ve fotoğraf makinesi bilincin elde etmeye yönelen uzantısıdır.” (s.70)

“Hayatta da anlam anlık değildir. Anlam, bağlantı kurulan şeyde keşfedilir; gelişim olmaksızın var olamaz. Bir öykü, bir açımlama yoksa, anlam da yoktur.” (s.84)

“Hafıza, her biri sonsuza dek ileri doğru hareket eden, geçmişe dönüşlerden oluşmaz. Hafıza, farklı zamanların bir arada var olduğu bir alandır. Bu alan onu yaratan ve yayan öznellik açısından sürekli ama zaman açısından süreksizdir.” (s.116)

“Nerede gömüleceğimi hiçbir zaman aklıma getirmek istemem. Ama madem ki sordun, yakılmak istiyorum sanırım, güzel bir ağacın altına serpsinler küllerimi, toprağa yeniden karışma düşüncesi hoşuma gidiyor.” (s.165)

“Mutlu muyum? Mutluluğun bir hâl olduğuna inanmıyorum aslında. Mutsuzluk olabilir ama mutluluğu doğası gereği anlıktır. O an bir kaç saniye sürebilir, bir dakika bir saat bir gün ve bir gece. Ancak bir hafta böyle gitmesinin mümkün olabileceğini düşünmüyorum hiç. Mutsuzluk ekseriya uzun bir roman gibidir. Mutluluk fotoğrafa benzer daha çok.” (s.169)

“Ben Jean’ın hiçbir şey aramadığı inancındayım. Bulduğu bir şey onun aradığı şeydir.” (s.179)

“Düşünmenin sadece açıklık getirmeye yaradığını kabul etmedim hiçbir zaman; bir boşluğu da doldurur.” (s.209)

“Paylaşmak, insana hakikat duygusunu yeniden kazandırır.” Platonov (s.212)

“Geleceği görmek için geriye gidiyorum.” Jitka Hanzlova (s.215)