14 May 2015

L'Avventura

Beklentilerin seni canlı tutar. Anlıyor musun?
Oysa orada, karşında biri olduğunda; tüm elde edebileceğin budur.

L'Avventura, 1960