9 Kas 2013

Jean Paul Sartre - Yahudi Sorunu


“Antisemit yok etmek istediği bir düşman bulunmadıkça, yaşayamayan bir karakterdir.” (s.29)

“Aldanmayalım, kalıtımla ve ırkla açıklama teorileri sonradan ortaya çıkmıştır, bunlar da öteden beri süregelen inanca bilimsel bir kılıf giydirme çabasından ibarettir.” (s.35)

“Bir tek sözle; antisemitizm insan olmak korkusudur, diyebiliriz. Antisemit, kaya gibi vurdumduymaz, sel gibi sürükleyici, yıldırım gibi yakıcı olmak ister. Evet, her şey olur, yeter ki insan olmasın!” (s.46)

“Irk temeline dayanmaya çalışan bütün teoriler tutarsızdır. Irk teorisi Yahudi’nin bölünmez bir bütün olduğu varsayımından hareket ettiği halde, ondan her parçasının yeri değiştirilip bir başka yere konabilen bir mozaik meydana getirmektedir. Oysa, fizikten ahlaka varılamayacağı gibi, psiko-fizyolojik dengenin olması da mümkün değildir.” (s.57)


“Bugünkü Yahudi’nin ne olduğunu anlamak için asıl Hristiyan vicdanı sorguya çekilmelidir. Ama soru Yahudi nedir şeklinde değil de, Yahudi’den sen ne yarattın şeklinde olmalıdır. Gerçek şudur ki, Yahudi, onu Yahudi sayan insanların bir yaratmasıdır.” (s.62)