30 Tem 2013

Claudine Monteil - Özgürlük Aşıkları


“Yaşamıma nasıl başladıysam, kuşkusuz öyle bitireceğim: kitaplar arasında.” (Jean Paul Sartre) (s.16)

“Her zaman her şeyi öğrenmek isterdim; felsefe bu arzumu yerine getirmemi sağlayacaktı. Çünkü gerçeğin tümünü hedefliyordu.” (Simone De Beauvoir) (s.39)

“Yolculuk dışında ya da olağanüstü olaylar meydana geldiği zamanlar dışında, yazmadığım günler kül tadında.” (Simone De Beauvoir) (s.101)

“Yazar, çağının adamıdır. Her söylediği, söylemediği söz çağında yankısını bulur. Geleceği düşünmüyor değiliz; ama düşteki bir geleceği değil, bizim günümüzün geleceğini düşünüyoruz. Davaları, insan sağken kazanır ya da kaybeder.” (Jean Paul Sartre) (s.104)

“İkinci Cins konusundaki denemesinin sonuna gelmek için Simone’un yapacağı çok iş vardı. İlkçağ’dan beri yazılmış metinleri okumak, tekrar okumak, düşünmek… İçinde yaşadığı dünyanın ne kadar erkekler tarafından tasarlanmış bir dünya olduğunu keşfediyordu her gün. Sartre’la imzaladıkları özgürlük anlaşması, özgürlüğün yalnızca erkekler için geçerli olduğu bir toplumda nasıl işleyebilirdi ki?” (s.113)